SaGA Production - Sarajevo

OPĆINA NOVI GRAD

Stacks Image 219843
Stacks Image 219828
Stacks Image 219845
Stacks Image 219847
Stacks Image 219841
Stacks Image 219774

Općina Novi Grad Sarajevo je najmlađa i najveća  općina Grada Sarajeva, formirana 1978. godine. Ubrzanom privrednom izgradnjom i prirastom stanovništva podignuta su velika stambena naselja sa pratećim infrastrukturnim kapacitetima i javnim objektima, da bi nakon ratnih dejstava i gubitaka u periodu 1992.- 1995. ponovo otpočeo proces intenzivne obnove i izgradnje općine. Danas, općina Novi Grad Sarajevo ima karakter moderne lokalne samouprave i epitet povoljnog ambijenta za život i poslovanje, kroz kontinuirana ulaganja u izgradnju infrastrukture i kapitalne investicije u iznosu od preko 50 % sredstava iz budžeta Općine godišnje.


© 2014-2019 Ismet Nuno Arnautalic