SaGA Production - Sarajevo

Stacks Image 0
Stacks Image 1673

PREVODILAČKE USLUGE

Stacks Image 10580

Imamo iskusan, vrhunski tim koji će odgovoriti na sve vaše prevodilačke zahtijeve.

Na raspolaganju imamo prevodioce koji su sudski tumači i izvrsni prevodioci osposobljeni putem dugogodišnjeg rada za simultano, konsekutivno i pismeno prevođenje iz svih oblasti nauke i interesovanja.

Imamo iskusnu ekipu i vrhunsku tehniku za simultano prevođenje koja uključuje kabine, sistem bežičnih slušalica, konferencijske mikrofone, mogućnost audio snimanja i ostalu potrebnu opremu za sve vrste konferencija, predavanja i prezentacija.

Obavljamo i nastavu iz engleskog i francuskog jezika svih nivoa za ljude koji žele naučiti strani jezik, usavršiti svoje stečeno znanje, sa akcentom na govornim vještinama potrebnim za svakodnevnu i stručnu komunikaciju. U dogovoru sa zainteresovanom stranom pružamo zahtijevanu uslugu prema ličnim zahtjevima.

Pružamo i usluge nastave bosankog/srpskog/hrvatskog jezika za strance prema dogovoru sa zainteresovanim stranama.


Za sve dodatne informacije obratite nam pismeno, telefonski ili e-mailom.


© 2014 Ismet Nuno Arnautalic